Kathrine Marie Vixø Nielsen Johannes Marinus Kristensen

Johanne Cathrine Mogensen th. og hendes anden mand , i midten ses Axel

Mikkel Kristian Kristensen og Katrine Marie
   
 
Anine Sørine Sørensen og Frederik Vilsgaard  
 
Anders Sørensen med sin 3 kone, den første døde hurtigt medens vor families
stammoder døde da Anine var 9 år. Marie Jensen Blåbjerg
 
 
Anine og Søster Kristine  
Jens Sørensen Vilsgaard far til Frederik Else Nielsen mor til Frederik
 
Frederik som ung